top of page

İŞ HAYATINDA STRATEJİ OLUŞTURMA MODELİ-01İŞ HAYATINDA STRATEJİ OLUŞTURMA MODELİ-01

STRATEJİ OLUŞTURMA ADIMLARI


Daha fazlası için bize ulaşın: contact@nkconsultum


İÇİNDEKİLER


SUNUŞ…………………………………………………………………………… 2

TANIMLAR……………………………………………………………………….. 2

İŞ HAYATINDA STRATEJİ NEDİR? .................................................................. 2

STRATEJİ OLUŞTURMADA GENEL AMAÇ………………………………….. 2

STRATEJİ İÇİN YAKLAŞIM………………………………………………………. 3

STRATEJİK PLANLAMA…………………………………………………………. 3

STRATEJİ UNSURLARI………………………………………………………….. 3

STRATEJİK YÖNETİM ………………………………………………………….. 4

STRATEJİ OLUŞTURMA ADIMLARI (STRATEJİ ALGORİTMASI)……………. 5

EKLER…………………………………………………………………………….... 11

EK-1 ÖRNEK DIŞ VE İÇ ÇEVRE ETMENLERİ ANALİZİ……………………...... 12

EK-2 SWOT ANALİZİ…………………………………………………………… 18

EK-3 STRATEJİ OLUŞTURMA AKIŞ ŞEMASI…………………………………. 23SUNUŞ

Bu belge, NKCONSULTUM.COM’un “Strateji Geliştirme ve Yönetim”, “Marka ve Rekabetçilik Analizi”, “Yapılandırma ve Yönetim Danışmanlığı” hizmetleri uygulamalarında kullanılmak amacıyla rehber belge olarak hazırlanmıştır.


TANIMLAR


Firma : Gerçek ya da tüzel kişilik olarak bir ekonomik etkinlik birimi ve bu birimin bütün işlemlerinde kullandığı ad . Burada firma/kurum/kuruluş/kişi vb. anlamında kullanılmıştır.

İş alanı: Çalışılacak, kazanç sağlanacak dal; pazar, sektör anlamında kullanılmıştır


İŞ HAYATINDA STRATEJİ NEDİR?

İş hayatında strateji; bir firmanın belirlediği hedeflere ulaşabilmek için yön ve yol belirlemesi, belirlenen yön ve yolda hedeflere nasıl ulaşılacağını yönetme işidir. Strateji; tasarımdır, önceden hazırlanmaktır, hedeflere ulaşabilmek için davranış biçimlerini belirlemektir; iş alanında değişen koşullarda da etkin bir şekilde var olmayı sürdürmeyi öngörebilmektir, bir dünya görüşü bir bakış açısıdır. Kısacası, amaçların, politikaların, üstlenilen işlerin ve yapılan planların birbirleriyle uyumlu olduğu ortak bir küme oluşturmaktır.


STRATEJİ OLUŞTURMADA GENEL AMAÇ

Önceliğimiz, farklı bir bakış açısıyla müşteriyi (firmayı/kurumu/kuruluşu/kişiyi), kendi iş alanında farklı, benzersiz ve tercih edilebilir bir konuma oturtmak, ona benzersiz bir katma değer oluşturmak, sürdürülebilir rekabetçilik sağlayacak açık ve uygulanabilir bir strateji oluşturmaktır. Öncelikle; firmanın kendisini öne çıkartacak ayırt edici özelliği/özellikleri konusunda net bir anlayışa sahip olması gerekir. Bu yoksa ya da eksikse, yapılması gereken ilk iş firmanın diğer benzer firmalardan ayırt edici özelliğinin (özelliklerinin) su yüzüne çıkartılmasını sağlamaktır. Bu farkındalığın sağlanması ile birlikte, firma hedeflerinin tüm açıklığı ile ortaya çıkartılması ve bu hedeflere nasıl ulaşılabileceği belirlenmelidir.

Strateji sadece uzak görüşlülük ve/veya planlama ile ilgili değildir. Sadece geleceği kontrol etmeyi düşünürsek aldanırız. Burada asıl amaç firmanızın pazardaki yerini olumlu yönde etkileyebilecek dikkatli ve anlamlı analizler yapmaktır. Özetle; -denizci jargonu ile- iyi bir strateji için amaç; uygulanmaya başladığında dümen suyunda giden değil, dümen suyu oluşturan rehber gemi olmaktır.


STRATEJİ İÇİN YAKLAŞIM

Strateji oluşturmanın en iyi yolu şudur demek yanlış olur. Temel strateji, uygun bir yönetim sistemi ve yönetim sürecini kurabilmektir.

Özetle; iş hayatında strateji, ……………………………………..……………………………….

………………………………………………………………………………………………………

olmalıdır.


STRATEJİ PLANLAMA

Stratejik planlama; genellikle yapısal ve altyapısal değişikliklerle ilgilenir, organizasyonu etkiler veya tetikler.

...


STRATEJİ UNSURLARI

İyi tanımlanmış bir strateji; Ne? Neden? Nasıl? Ne zaman? Nerede? Kim? sorularına cevapları arar.

...


STRATEJİ YÖNETİMİ

Stratejik Yönetim; firmayı, rekabetçi bir iş alanında uzun vadeli hayatta kalmasını sağlayacak bir konumda tutmak; firmanın; kaynaklarını (malzeme, tesisler ve insan gücünü) iyi kullanmak ve bunları belirlene amaç ve hedefler ulaşmak için organize etmektir.

Kurumsal strateji, bir organizasyonun nasıl benzersiz bir değer yarattığını ve böylece müşteriyi nasıl etkileyeceğini söyleme şeklidir. Belirli bir firmanın stratejisini anlamak için, yeni bir başlangıç ​​yapmıyorsak, firmayı bugünkü haline getiren etmenlerin neler olduğunu anlamamız gerekir.

Bunun için de aşağıdaki gibi soruların yanıtlanması gerekir:

……………………………………………………….?

……………………………………………………….?

……………………………………………………….?

……………………………………………………….?


STRATEJİ OLUŞTURMA ADIMLARI (STRATEJİ ALGORİTMASI)


ADIM 1. ……………………………...

ADIM 2. ……………………………...

ADIM 3. ………………………………

……….. ……………………………..

……….. ………………………………

............. .................................................

ADIM X. ………………………………

ADIM Y. ………………………………

ADIM Z. ………………………………


İLK VE SON ADIM: İşe yarar fırsatlar nasıl ortaya çıkar, nasıl değerlendirilir?

Teknolojideki ve pazardaki değişiklikler, bulunduğunuz pazarı ilgilendiren devlet politikası değişiklikleri, yaşam tarzlarındaki değişiklikler, demografik ve sosyal yapıdaki değişiklikler ve yeni yasal düzenlemeler gibi hususlar işe yarar fırsatların ortaya çıkmasına yardımcı olurlar; yeter ki karar vericiler buna hazır olsunlar.

...


Daha fazlası için bize ulaşın: contact@nkconsultumKaynaklar

- Kahyaoğlu N. ;“İş Hayatında Strateji Oluşturma Modeli-01”, https://www.nkconsultum.com/

- Ritson N.;“Strategic Management”, ISBN 978-87-403-0506-7, 2017

- Wells D. L.;“Strategic Management for Senier Laeders-A handbook for Implementation”, TQLO Publication Number 96-03

- David, F. R.; “Strategic Managenent-Concepts and Cases” ISBN-13: 978-0-13-612098-8, ISBN-10: 0-13-612098-9

- Oxford Languages and Google


Bu yazının her hakkı saklıdır. Yazarından ve nkconsultum.com'dan yazılı izin alınmaksızın fotokopi veya diğer yollarla kısmen veya tamamen çoğaltılması, basılması ve yayınlanması yasaktır71 görüntüleme0 yorum

Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page